Personvern og samtykke til bruk av personopplysninger og informasjonskapsler på www.GRACEOFSWEDEN.NO

Personvernet ditt er viktig for oss på GRACEOFSWEDEN.NO. GRACEOFSWEDEN.NO besøkende og kundenes tillit er GRACEOFSWEDEN.NOs mest verdifulle eiendel, og derfor følger GRACEOFSWEDEN.NO denne personvernpolitikken som følger og er gjeldende i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Personvernreglene forklarer hvordan GRACEOFSWEDEN.NO samler inn og bruker din personlige informasjon. Retningslinjene beskriver også dine rettigheter til GRACEOFSWEDEN.NO og hvordan du kan utøve dine rettigheter. Du kan enkelt kontakte GRACEOFSWEDEN.NO hvis du har spørsmål om personvern eller praksis for personvern. Det er viktig at du leser og forstår personvernreglene og hvordan du kan påvirke bruken av din personlige informasjon.

Denne policyen gjelder personopplysninger samlet inn via nettstedet vårt GRACEOFSWEDEN.NO

I tillegg til denne policyen, > kjøpsvilkår for kjøp på GRACEOFSWEDEN.NO.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
GRACEOFSWEDEN.NO / Designcompaniet AB, org.no 556906-9965 med adresse Lillro 111, 85591 SUNDSVALL, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler GRACEOFSWEDEN.NO?
Personopplysninger som du har gitt til GRACEOFSWEDEN.NO: Du kan oppgi informasjon om deg selv når du bruker nettstedet GRACEOFSWEDEN.NO når du kjøper eller som besøkende eller når du kontakter kundeservicen vår.

• Personlig og kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, faktura og leveringsadresse, e-postadresse, mobilnummer osv.
• Brukerkonto og betalingsinformasjon (unntatt kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon osv. .

Personlig informasjon samlet inn om deg av GRACEOFSWEDEN.NO : GRACEOFSWEDEN.NO Samler personlig informasjon om deg når du kjøper eller som besøkende hos GRACEOFSWEDEN.NO eller når du kontakter vår kundeservice.

• Navn, fødselsdato, personnummer, faktura og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer osv.;
• Informasjon om varer og / eller tjenester som har interessert deg på GRACEOFSWEDEN.NO.se gjennom søk og klikk;
• Informasjon om åpning av e-postmeldinger som GRACEOFSWEDEN.NO sendte til deg og hva du klikker på i e-postmeldingen fra GRACEOFSWEDEN.NO;
• Din bestilling og kjøp og klikkhistorikk som kunde og besøkende;
• Samtaler, e-post, chat og sosiale medier til GRACEOFSWEDEN.NO kundeservice
• Informasjon om hvordan du bruker GRACEOFSWEDEN.NO tjenester, for eksempel responstid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du kan nå og forlate tjenesten;
• Resultater fra kundetilfredshet eller markedsundersøkelser
• Enhetsinformasjon som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger;

Personopplysninger samlet inn av GRACEOFSWEDEN.NO fra en tredjepart: I noen tilfeller bruker GRACEOFSWEDEN.NO personopplysninger fra andre kilder, for eksempel å oppdatere adresseinformasjon fra Census Register gjennom en akkreditert leverandør. Videre brukes annonsenettverk, måleverktøy eller tredjeparter for å hjelpe GRACEOFSWEDEN.NO eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. En annonsør kan for eksempel gi GRACEOFSWEDEN.NO informasjon om hva som skjedde etter et klikk på en annonse for å la GRACEOFSWEDEN.NO måle annonseresultatene og bli mer relevant for deg som kunde.

Formål og juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger
For følgende formål vil GRACEOFSWEDEN.NO behandle dine personopplysninger for å oppfylle vår avtale med deg eller for å iverksette tiltak du ber om før du inngår en avtale:

• For å bekrefte identiteten din og bekrefte din personlige og kontaktinformasjon;
• For å administrere bestillingen og kundeforholdet ditt, for eksempel for å gi deg informasjon og GRACEOFSWEDEN.NO-tjenester;
• For å sende inn generelle tilbud og direkte markedsføring i samsvar med GRACEOFSWEDEN.NO Brukerkontoer Vilkår og betingelser;
• For å gi deg en personlig opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjoner som er relevante for deg i henhold til GRACEOFSWEDEN.NO vilkår og betingelser for brukerkontoer

For følgende formål vil GRACEOFSWEDEN.NO behandle personopplysningene dine for å oppfylle en juridisk forpliktelse:

• For å overholde gjeldende lovverk og overholde juridiske forpliktelser (for eksempel angående krav i regnskapsloven, produktansvar, forbrukerlov og beskyttelse av personopplysninger i IT-systemer); og
• For å forhindre misbruk som svindel og identitetstyveri

For følgende formål vil GRACEOFSWEDEN.NO behandle dine personlige opplysninger med en balanse av interesse:

• Hvis du ikke har opprettet en brukerkonto på GRACEOFSWEDEN.NO, for at vi skal kunne sende tilbud og direkte markedsføring, både generell og personlig
• For kunde- og markedsanalyse og for å forbedre tjenestene våre for deg slik at de blir presentert på en effektiv måte;
• Gi kundeservice og assistanse du trenger angående våre tjenester;
• Å kunne håndtere og implementere deltakelse i eventuelle konkurranser og arrangementer. Å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og systemer for kundekollektivet generelt; og
• For å forhindre misbruk av tjenester, forhindrer ulovlig hogst og forhindrer og rapporterer forbrytelser mot selskapet

GRACEOFSWEDEN.NO eller en tredjeparts legitime interesse i å behandle dine personopplysninger ved hjelp av en interessebalanse er å gi deg en bedre kunde- og kjøpsopplevelse og å gi deg tjenester i form av forskjellige tjenester som relevante og personlige tilbud så vel som kommunikasjon. En annen interesse er å holde GRACEOFSWEDEN.NO-tjenester relevante, og det er grunnen til at GRACEOFSWEDEN.NO trenger å analysere hvordan tjenestene brukes til å gjøre forbedringer for deg som kunde. Videre er sikkerhet en legitim interesse i GRACEOFSWEDEN.NO.

Videre behandler GRACEOFSWEDEN.NO personnummeret ditt for å sikre din identitet og for å oppdatere brukerkontoregisteret med postadressen din. Bruk av personnummer for sikker identitet er den eneste garantien for at verdidokumenter som bonussjekker ikke havner i gale hender og brukes av rett person.

Hvis du ikke gir den personlige informasjonen til GRACEOFSWEDEN.NO som kreves for det, vil GRACEOFSWEDEN.NO ikke kunne oppfylle vår avtale eller oppfylle GRACEOFSWEDEN.NO forpliktelser i forhold til deg.

Hvem kan få tilgang til din personlige informasjon?
GRACEOFSWEDEN.NO kan overføre eller dele din personlige informasjon med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar rimelige tekniske, organisatoriske og juridiske sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning for å sikre at din personlige informasjon blir håndtert sikkert ved overføring eller deling av personopplysninger med tredjepart.

Partnere som håndterer betaling.
For å administrere betalinger utført av GRACEOFSWEDEN.NO-kunder, blir leverandører hjulpet av leverandører for å sikre rask og sikker betaling for deg.

I tilfelle avhendelse. GRACEOFSWEDEN.NO kan dele informasjonen din med tredjepart:

• I tilfelle GRACEOFSWEDEN.NO selger eller kjøper virksomhet eller eiendeler, kan GRACEOFSWEDEN.NO røpe personopplysningene dine til en potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet eller eiendeler.
• Om GRACEOFSWEDEN.NO eller en betydelig del av GRACEOFSWEDEN.NO-eiendeler erverves av en tredjepart, personopplysninger om GRACEOFSWEDEN.NO-kunder kan deles.

Hva GRACEOFSWEDEN.NO ikke vil gjøre med din personlige informasjon:
GRACEOFSWEDEN.NO vil ikke selge dine personlige data til tredjepart uten ditt samtykke.

Hvor behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger?
GRACEOFSWEDEN.NO leverandører og partnere behandler generelt dine personopplysninger i EU / EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU / EØS, er det enten en beslutning fra EU-kommisjonen om at det aktuelle tredjeland sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller passende sikkerhetstiltak for å sikre at dine rettigheter blir beskyttet. Eksempler på egnede sikkerhetstiltak er godkjent adferdskode i mottakerlandet, standard avtaleklausuler, bindende forretningsintranettregler eller Privacy Shield. Hvis du ønsker å få en kopi av sikkerhetstiltakene som er tatt av GRACEOFSWEDEN.NO eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelig, kan du få dette ved å kontakte GRACEOFSWEDEN.NO på den måten som er spesifisert under overskriften Kontaktinformasjon.

Hvor lenge behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger?
GRACEOFSWEDEN.NO behandler personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med den nåværende behandlingen. Dette kan være så lenge det er nødvendig å utføre våre forpliktelser overfor deg og så lenge det kreves av lovpålagte lagringstider. Når GRACEOFSWEDEN.NO behandler dine data til andre formål enn for våre forpliktelser, for eksempel for å oppfylle kravene i regnskap eller forbrukerlov, vil GRACEOFSWEDEN.NO bare behandle data så lenge det er nødvendig for deres respektive formål. I de tilfellene behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger ved hjelp av en interessebalanse, har du rett til å innvende deg mot behandlingen.

I samsvar med gjeldende lov, har GRACEOFSWEDEN.NO rett til å lagre din direkte markedsføringskontaktinformasjon i en periode etter at kjøpet eller vår avtale har gått ut. Avhengig av hva avtalen handler om, er denne gangen annerledes. GRACEOFSWEDEN.NO kan derfor lagre din kontaktinformasjon for å sende direkte markedsføring til deg i løpet av den tiden som er relevant i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, markedsføringslover og praksis.

Hvis / Når du spesifikt samtykker til direkte markedsføring, vil GRACEOFSWEDEN.NO behandle personopplysninger registrert for direkte markedsføring til du melder deg av eller varsler GRACEOFSWEDEN.NO om at du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføring. Du kan gjøre det ved å kontakte GRACEOFSWEDEN.NO kundeservice eller som medlem via brukerkonto på GRACEOFSWEDEN.NO. din brukerkonto eller på annen måte be om at GRACEOFSWEDEN.NO sletter viss informasjon.

Dine personopplysninger kan lagres lenger enn angitt ovenfor i den grad GRACEOFSWEDEN.NO er pålagt å gjøre det ved lov, forskrift eller myndighetsvedtak.

Hvordan beskytter GRACEOFSWEDEN.NO din personlige informasjon?
GRACEOFSWEDEN.NO tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som kreves i lov for å sikre at din personlige informasjon ikke blir tuklet med, mistet eller ødelagt, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Vår sikkerhetspraksis endres etter hvert som teknologien utvikler seg og forbedres.

Dine rettigheter
I samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger GRACEOFSWEDEN.NO behandler om deg. Eksempler på slik informasjon er kategoriene og spesifikke personopplysninger behandlet av GRACEOFSWEDEN.NO og til hvilke formål GRACEOFSWEDEN.NO bruker personopplysningene. Du har også rett til å be om korreksjon slik at uriktig personlig informasjon blir rettet.

Du har rett til å be om sletting eller begrensning av personopplysningene dine og retten til å gjøre innvendinger mot GRACEOFSWEDEN.NO behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til å slette er i tilfeller der personopplysninger er nødvendige for å oppfylle formålet, eller hvis det er en juridisk forpliktelse som betyr at GRACEOFSWEDEN.NO må lagre personopplysningene. For at GRACEOFSWEDEN.NO skal fortsette å behandle data etter en innvending, må GRACEOFSWEDEN.NO demonstrere at GRACEOFSWEDEN.NOs legitime interesser oppveier din interesse for å ikke få behandlet dataene dine.

Du har også rett til, under visse betingelser, å innhente personopplysningene du har gitt til GRACEOFSWEDEN.NO i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre dem til en annen datakontroller.

Du har også rett til når som helst å gjøre innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger for generell og personlig direkte markedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og alle handlinger som tas av GRACEOFSWEDEN.NO som et resultat av dine rettigheter, blir gitt gratis. GRACEOFSWEDEN.NO forbeholder seg retten til, enten for åpenbart grunnløse eller urimelige forespørsler, enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrasjonskostnadene ved å gi informasjonen eller til å iverksette den anmodede handlingen, eller ikke for å etterkomme forespørselen. Kontaktinformasjon for GRACEOFSWEDEN.NO vises i den siste delen av personvernreglene. Hvis du har klager på behandling av GRACEOFSWEDEN.NO av personopplysningene dine, har du rett til å inngi en klage til det svenske Datatilsynet eller andre kompetente tilsynsmyndigheter som utøver tilsyn med håndteringen av personopplysninger fra selskaper.

GRACEOFSWEDEN.NO bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier
GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker ("cookies") for å levere en skreddersydd og jevn onlineopplevelse og for å forbedre din erfaring med GRACEOFSWEDEN.NO tjenester. GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler på GRACEOFSWEDEN.NO og i tjenester. Slik bruker GRACEOFSWEDEN.NO informasjonskapsler og hvilke valg du kan gjøre angående disse informasjonskapslene.

Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra webserveren vår og lagres i nettleseren eller enheten din. GRACEOFSWEDEN.NO bruker forskjellige informasjonskapsler:

Sessjons informasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel som utløper når du lukker nettleseren eller enheten din.
Varige informasjonskapsler er informasjonskapsler som blir liggende på datamaskinen din til du fjerner dem eller utløper.
Førstepartkaker er angitt av nettstedet du besøker.
tredjeparts cookies er cookies satt av et tredjeparts nettsted. På GRACEOFSWEDEN.NO brukes disse først og fremst til analyse (for eksempel Google Analytics)
Lignende teknologier er teknologier som lagrer informasjon i nettleseren eller enheten din på en måte som ligner informasjonskapsler. < / p>

Hvordan opphever jeg mitt samtykke?
Hvis du, etter at du har akseptert, angrer, kan du trekke tilbake ditt samtykke til at vi kontakter deg, for fortsatt innsamling, bruk eller avsløring av informasjonen din når som helst ved å klikke på denne lenken: https://www.GRACEOFSWEDEN.NO/en/module/lgcookieslaw/disallow?token=d5e702a2a580576fef912e0c6285050b

Bruk av Google Analytics
Som en del av GRACEOFSWEDEN.NO markedsføring, analyserer GRACEOFSWEDEN.NO informasjon om bruken av nettstedet og aktiviteten på nettstedets sider på sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics, for eksempel, vil vi analysere atferd for å lage mer relevante annonser og tilbud, samt for å utvikle GRACEOFSWEDEN.NO produkter og tjenester. Videre hjelper Google Analytics med å evaluere bruken av GRACEOFSWEDEN.NO-tjenester relatert til nettstedaktiviteter og internettbruk.

Hvorfor bruker GRACEOFSWEDEN.NO informasjonskapsler?
Informasjonskapslene som GRACEOFSWEDEN.NO bruker, forbedrer normalt tjenestene nettstedet tilbyr deg. Noen av nettstedets tjenester krever at informasjonskapsler fungerer som de skal, mens andre forbedrer tjenestene for deg. GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler for generell analytisk informasjon angående din bruk av nettstedets tjenester. GRACEOFSWEDEN.NO bruker cookies for å lagre funksjonelle innstillinger som språk og andre data. Nettstedet bruker også informasjonskapsler som gjør det mulig for GRACEOFSWEDEN.NO å rette relevant markedsføring til deg.

Mulighet for å kontrollere bruken av informasjonskapsler
Nettleseren eller enheten din lar deg endre innstillingene for bruk og omfang av informasjonskapsler. Gå til nettleser- eller enhetsinnstillingene for å lære mer om hvordan du justerer cookie-innstillingene. Eksempler på hvordan du kan justere blokkerer alle informasjonskapsler, bare aksepterer førsteparts cookies eller sletter informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Husk at noen tjenester fra GRACEOFSWEDEN.NO kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

Disse informasjonskapslene brukes på GRACEOFSWEDEN.NO

Cookie: NID Url: .google.com Type: HTTPS Duration: 5 months

Cookie: PrestaShop-dbf749b8144ecee4d18c1fd01f701440 Url: .graceofsweden.se Type: HTTPS Duration: 2 weeks

Cookie: test_cookie Url: .doubleclick.net Type: HTTP Duration: 15 minutes

Cookie: _fbp Url: .graceofsweden.se Type: HTTP Duration: 2 months

Cookie: fr Url: .facebook.com Type: HTTPS Duration: 2 months

Endre personvernpolitikken

GRACEOFSWEDEN.NO forbeholder seg retten til å endre denne personvernpolitikken. Endringer i vilkårene i retningslinjene vil bli varslet på GRACEOFSWEDEN.NO. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelige på GRACEOFSWEDEN.NO

Kontaktinformasjon for GRACEOFSWEDEN.NO
Har du spørsmål om GRACEOFSWEDEN.NO håndtering av din personlige informasjon, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter relatert til GRACEOFSWEDEN.NO håndtering av personlig informasjon, er du velkommen til å kontakte GRACEOFSWEDEN.NO i henhold til informasjonen nedenfor. Hvis du ikke ønsker å motta e-post eller kommunikasjon, kan du når som helst logge inn på brukerkontoen på GRACEOFSWEDEN.NO og avmelde post eller kontakte GRACEOFSWEDEN.NO kundeservice. Du kan også avslutte abonnementet på kanalen du mottok kommunikasjon i.

Adresse:
Kundeservice GRACEOFSWEDEN.NO / Designcompaniet AB
Lillro 111
855 91 Sundsvall
Sverige

E-post: sales@gracesweden.com
Telefon: +46 (0) 70 255 21 41
Nett: https://www.GRACEOFSWEDEN.NO/en/index.php?controller=contact

***
Personvernreglene ble opprettet av GRACEOFSWEDEN.NO / Designcompaniet AB 8. juli 2020

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: