Personvernerklæring og samtykke til bruk av personlig informasjon og informasjonskapsler på www.GRACEOFSWEDEN.NO

Ditt personvern er viktig for oss på GRACEOFSWEDEN.NO. GRACEOFSWEDEN.NO besøkendes "og kunders tillit er GRACEOFSWEDEN.NOs mest verdifulle eiendel og derfor overholder GRACEOFSWEDEN.NO denne personvernerklæringen som følger og gjelder i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Personvernerklæringen forklarer hvordan GRACEOFSWEDEN.NO samler inn og bruker personopplysningene dine. Policyen beskriver også dine rettigheter overfor GRACEOFSWEDEN.NO og hvordan du kan utøve dine rettigheter. Du kan enkelt kontakte GRACEOFSWEDEN.NO hvis du har spørsmål om vår personvern- eller databeskyttelsesbehandling. Det er viktig at du leser og forstår personvernreglene og hvordan du kan påvirke bruken av din personlige informasjon.

Denne policyen gjelder for personopplysninger som samles inn gjennom nettstedet vårt GRACEOFSWEDEN.NO

I tillegg til disse retningslinjene, gjelder kjøpsvilkår også for kjøp på GRACEOFSWEDEN.NO.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
GRACEOFSWEDEN.NO / Designcompaniet AB, organisasjonsnummer 556906–9965 med adresse Lillro 111, 85591 SUNDSVALL, er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data.

Hvilken personlig informasjon behandler GRACEOFSWEDEN.NO?
Personlig informasjon som du har oppgitt til GRACEOFSWEDEN.NO: Du kan oppgi informasjon om deg selv når du bruker nettstedet vårt GRACEOFSWEDEN.NO ved kjøp eller som besøkende eller når du kontakter vår kundeservice.

• Person- og kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer osv.
• Brukerkonto og betalingsinformasjon (unntatt kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon osv.

Personlig informasjon som GRACEOFSWEDEN.NO har samlet inn om deg : GRACEOFSWEDEN.NO samler inn personlig informasjon om deg når du kjøper eller som besøkende på GRACEOFSWEDEN.NO eller når du kontakter vår kundeservice. </ p>

• Navn, fødselsdato, personnummer, fakturerings- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer osv.;
• Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vært interessert i på GRACEOFSWEDEN.NO.se gjennom søk og klikk;
• Informasjon om åpning av e-poster sendt til deg av GRACEOFSWEDEN.NO og hva du klikker på i e-posten fra GRACEOFSWEDEN.NO;
• Din bestillings- og kjøps- og klikkhistorikk som kunde og besøkende;
• Anrop, e-poster, chatter og meldinger via sosiale medier til GRACEOFSWEDEN.NO kundeservice
• Informasjon om hvordan du bruker GRACEOFSWEDEN.NO tjenester, som responstid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du nådde og forlot tjenesten;
• Resultater fra kundetilfredshet eller markedsundersøkelser
• Enhetsinformasjon som IP-adresse,

Personopplysninger som GRACEOFSWEDEN.NO har samlet inn fra tredjeparter: I noen tilfeller bruker GRACEOFSWEDEN.NO personopplysninger fra andre kilder, som for eksempel oppdatering av adressedata fra folkeregisteret gjennom en akkreditert leverandør. Videre brukes annonsenettverk, måleverktøy eller tredjeparter for å hjelpe GRACEOFSWEDEN.NO eller dem med å forstå brukeratferd og preferanser. En annonsør kan for eksempel gi GRACEOFSWEDEN.NO informasjon om hva som skjedde etter et klikk på en annonse, slik at GRACEOFSWEDEN.NO kan måle annonseytelsen og bli mer relevant for deg som kunde.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger
For følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger for å oppfylle vår avtale med deg eller for å ta skritt som du ber om før du inngår en avtale:

• For å bekrefte identiteten din og verifisere din personlige informasjon og kontaktinformasjon
• For å administrere din bestilling og kundeforhold, for eksempel for å gi deg informasjon og GRACEOFSWEDEN.NO-tjenester;
• For å kunne sende generelle tilbud og direkte markedsføring i henhold til brukerkontovilkårene for GRACEOFSWEDEN.NO;
• For å gi deg en personlig opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevante for deg i henhold til GRACEOFSWEDEN.NO vilkår og betingelser for brukerkonto

For følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse:

• For å overholde gjeldende lov og oppfylle juridiske forpliktelser (for eksempel vedrørende krav i regnskapsloven, produktansvar, forbrukerrettslig lovgivning og beskyttelse av personopplysninger i IT-systemer); og
• For å forhindre misbruk som svindel og identitetstyveri

For følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining:

• Hvis du ikke har opprettet en brukerkonto hos GRACEOFSWEDEN.NO, slik at vi kan sende tilbud og direkte markedsføring, både generell og personlig
• For kunde- og markedsanalyse og forbedre tjenestene våre for deg slik at de presenteres på en effektiv måte;
• Gi deg kundeservice og hjelp du trenger angående våre tjenester;
• Å kunne håndtere og gjennomføre deltakelse i eventuelle konkurranser og arrangementer. Å kunne evaluere, utvikle og forbedre virksomhetens tjenester, produkter og systemer for kundekollektivet generelt; og
• For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig pålogging og forhindre og rapportere forbrytelser mot selskapet

GRACEOFSWEDEN.NO eller en tredjeparts legitime interesse i å behandle dine personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining er å kunne tilby deg en bedre kunde- og handleopplevelse og gi deg service i form av ulike tjenester som f.eks. som relevante og personlig tilpassede tilbud og kommunikasjon. En annen interesse er å holde GRACEOFSWEDEN.NO-tjenestene relevante, og derfor må GRACEOFSWEDEN.NO analysere hvordan tjenestene brukes for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde. Videre er sikkerhet en legitim interesse for GRACEOFSWEDEN.NO.

Videre behandler GRACEOFSWEDEN.NO ditt personnummer for å sikre din identitet og oppdatere Brukerkontorregisteret med din postadresse. Bruk av personnummer for sikker identitet er den eneste garantien for at verdifulle dokumenter som bonussjekker ikke havner i feil hender og brukes av rett person.

Hvis du ikke oppgir personopplysningene til GRACEOFSWEDEN.NO som kreves for dette, vil ikke GRACEOFSWEDEN.NO kunne oppfylle vår avtale eller oppfylle GRACEOFSWEDEN.NO sine forpliktelser i forhold til deg.

Hvem kan få tilgang til din personlige informasjon?
GRACEOFSWEDEN.NO kan overføre eller dele din personlige informasjon med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar rimelige tekniske, organisatoriske og juridiske sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert når du overfører eller deler personopplysninger med tredjeparter.

Partnere som håndterer betaling.
For å håndtere betalinger utført av GRACEOFSWEDEN.NO-kunder, innhentes hjelp fra leverandører for å garantere rask og sikker betaling for deg.

Ved avhending. GRACEOFSWEDEN.NO kan dele informasjonen din med tredjeparter:

• I tilfelle GRACEOFSWEDEN.NO selger eller kjøper virksomhet eller eiendeler, kan GRACEOFSWEDEN.NO gi din personlige informasjon til en potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet eller slike eiendeler.
• Om GRACEOFSWEDEN.NO eller en en betydelig del av GRACEOFSWEDEN.NO-aktiva er kjøpt opp av en tredjepart, personlig informasjon om GRACEOFSWEDEN.NO-kunder kan bli delt.

Hva GRACEOFSWEDEN.NO ikke vil gjøre med din personlige informasjon:
GRACEOFSWEDEN.NO vil ikke selge din personlige informasjon til tredjeparter uten ditt samtykke.

Hvor behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger?
GRACEOFSWEDEN.NO leverandører og partnere behandler generelt dine personopplysninger innenfor EU/EØS. I tilfeller hvor personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, er det enten vedtak fra EU-kommisjonen om at det aktuelle tredjelandet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller hensiktsmessige beskyttelsestiltak som sikrer at rettighetene dine beskyttes. Eksempler på hensiktsmessige beskyttelsestiltak er godkjente etiske retningslinjer i mottakerlandet, standard kontraktklausuler, bindende interne selskapsregler eller Privacy Shield. Hvis du ønsker en kopi av beskyttelsestiltakene som er tatt av GRACEOFSWEDEN.NO eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelig, kan du få dem ved å kontakte GRACEOFSWEDEN.NO på den måten som er angitt under overskriften Kontaktinformasjon.

Hvor lenge behandler GRACEOFSWEDEN.NO dine personopplysninger?
GRACEOFSWEDEN.NO behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med den aktuelle behandlingen. Dette kan være så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og så lenge det kreves av lovbestemte lagringstider. Når GRACEOFSWEDEN.NO behandler dataene dine til andre formål enn våre forpliktelser, for eksempel for å oppfylle kravene i regnskaps- eller forbrukerlovgivning, behandler GRACEOFSWEDEN.NO kun data så lenge det er nødvendig for hvert formål. I tilfeller der GRACEOFSWEDEN.NO behandler dine personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining, har du rett til å protestere mot behandlingen.

I samsvar med gjeldende lov har GRACEOFSWEDEN.NO rett til å lagre kontaktinformasjonen din for direkte markedsføring i en periode etter kjøpet ditt eller at avtalen vår har utløpt. Avhengig av hva avtalen gjelder, er denne tiden forskjellig i lengde. GRACEOFSWEDEN.NO kan derfor lagre kontaktinformasjonen din for å sende deg direkte markedsføring i den aktuelle perioden i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning, markedsføringslover og -praksis.

Hvis / Når du spesifikt har gitt ditt samtykke til direkte markedsføring, vil GRACEOFSWEDEN.NO behandle personopplysninger registrert for direkte markedsføring inntil du melder deg av eller informerer GRACEOFSWEDEN.NO om at du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføring. Du kan gjøre dette ved å kontakte GRACEOFSWEDEN.NO kundeservice eller som medlem via brukerkontoen på GRACEOFSWEDEN.NO. din brukerkonto eller på annen måte be om at GRACEOFSWEDEN.NO sletter viss informasjon.

Dine personopplysninger kan lagres lenger enn angitt ovenfor i den grad GRACEOFSWEDEN.NO er forpliktet til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsvedtak.

Hvordan beskytter GRACEOFSWEDEN.NO din personlige informasjon?
GRACEOFSWEDEN.NO tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som kreves av loven for å sikre at din personlige informasjon ikke blir tuklet med, tapt eller ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Sikkerhetsrutinene våre endres etter hvert som teknologien utvikler seg og forbedres.

Dine rettigheter
I samsvar med gjeldende databeskyttelseslover har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger GRACEOFSWEDEN.NO behandler om deg. Eksempler på slik informasjon er kategoriene og spesifikke personopplysninger som GRACEOFSWEDEN.NO behandler og til hvilke formål GRACEOFSWEDEN.NO bruker personopplysningene. Du har også rett til å be om retting slik at uriktige personopplysninger blir rettet.

Du har rett til å be om sletting eller begrensning av dine personopplysninger og rett til å protestere mot GRACEOFSWEDEN.NO-behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i tilfeller hvor personopplysningene er nødvendige for å oppfylle formålet eller dersom det foreligger en juridisk forpliktelse som innebærer at GRACEOFSWEDEN.NO må lagre personopplysningene. For at GRACEOFSWEDEN.NO skal fortsette å behandle data etter en innsigelse, må GRACEOFSWEDEN.NO vise at GRACEOFSWEDEN.NO sine legitime interesser veier tyngre enn din interesse i å ikke få dataene dine behandlet.

Du har også rett til, under visse betingelser, å innhente personopplysningene som du har gitt til GRACEOFSWEDEN.NO i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig.

Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for generell og personlig direkte markedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og alle handlinger utført av GRACEOFSWEDEN.NO i forbindelse med dine rettigheter tilbys gratis. GRACEOFSWEDEN.NO forbeholder seg retten til, i tilfelle åpenbart grunnløse eller urimelige forespørsler, enten å kreve et rimelig gebyr for å dekke de administrative kostnadene ved å gi informasjonen eller å iverksette den forespurte handlingen, eller å ikke adlyde anmodningen. Kontaktinformasjon for GRACEOFSWEDEN.NO vises i den siste delen av personvernerklæringen. Hvis du har klager på GRACEOFSWEDEN.NOs behandling av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til det svenske datatilsynet eller en annen kompetent tilsynsmyndighet som fører tilsyn med selskapers håndtering av personopplysninger.

GRACEOFSWEDEN.NO bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier
GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker ("informasjonskapsler") for å levere en skreddersydd og smidig nettopplevelse og for å forbedre opplevelsen din av GRACEOFSWEDEN.NO tjenester. GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler på GRACEOFSWEDEN.NO og i tjenester. Dette forklarer hvordan GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler og hvilke valg du kan ta angående disse informasjonskapslene.

Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som består av bokstaver og tall sendt fra vår nettserver og lagret i nettleseren eller enheten din. GRACEOFSWEDEN.NO bruker forskjellige informasjonskapsler:

Øktinformasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel som utløper når du lukker nettleseren eller enheten.
Permanente informasjonskapsler er informasjonskapsler som forblir på datamaskinen din til du sletter dem eller de utløper.
Førsteparts informasjonskapsler settes av nettstedet du besøker.
Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler satt av et tredjepartsnettsted. Hos GRACEOFSWEDEN.NO brukes disse primært til analyser (f.eks. Google Analytics)
Lignende teknologier er teknologier som lagrer informasjon i nettleseren eller enheten din på en måte som ligner på informasjonskapsler. </ p >

Hvordan trekker jeg tilbake samtykket mitt?
Hvis du angrer etter at du har godtatt, kan du trekke tilbake samtykket ditt for at vi skal kontakte deg for videre innsamling, bruk eller publisering av informasjonen din , når som helst ved å klikke på denne lenken: https://www.GRACEOFSWEDEN.NO/sv/module/lgcookieslaw/disallow?token=d5e702a2a580576fef912e0c6285050b

Bruk av Google Analytics
Som en del av GRACEOFSWEDEN.NO-markedsføringen analyserer GRACEOFSWEDEN.NO informasjon om bruken av nettstedet og aktiviteten på nettstedets sider på sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics vil vi for eksempel analysere atferd for å lage mer relevante annonser og tilbud, samt for utvikling av GRACEOFSWEDEN.NO produkter og tjenester. I tillegg hjelper Google Analytics med å evaluere bruken av GRACEOFSWEDEN.NO-tjenester i forbindelse med nettstedaktiviteter og internettbruk.

Hvorfor bruker GRACEOFSWEDEN.NO informasjonskapsler?
Informasjonskapslene nettstedet GRACEOFSWEDEN.NO bruker forbedrer vanligvis tjenestene nettstedet tilbyr deg. Noen av nettstedets tjenester trenger informasjonskapsler for å fungere ordentlig, mens andre forbedrer tjenestene for deg. GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler for overordnet analytisk informasjon om din bruk av nettstedets tjenester. GRACEOFSWEDEN.NO bruker informasjonskapsler for å lagre funksjonelle innstillinger som språk og annen informasjon. Nettstedet bruker også informasjonskapsler som gjør at GRACEOFSWEDEN.NO kan målrette relevant markedsføring mot deg.

Mulighet til å kontrollere bruken av informasjonskapsler
Nettleseren din eller enheten din lar deg endre innstillingene for bruk og omfang av informasjonskapsler. Gå til innstillingene for nettleseren eller enheten din for å lære mer om hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempler på ting du kan justere er blokkering av alle informasjonskapsler, aksepter kun førsteparts informasjonskapsler eller sletter informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Vær oppmerksom på at noen av GRACEOFSWEDEN.NO-tjenestene kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

Disse informasjonskapslene brukes på GRACEOFSWEDEN.NO

Informasjonskapsel: NID URL: .google.com Type: HTTPS < span style = "white-space: pre;"> Varighet: 5 måneder

Informasjonskapsel: PrestaShop-dbf749b8144ecee4d18c1fd01f701440 URL: .GRACEOFSWEDEN.NO Type: HTTPS Varighet: 2 uker

Informasjonskapsel: test_cookie URL: .doubleclick.net Type: HTTP < span style = "white-space: pre;"> Varighet: 15 minutter

Informasjonskapsel: _fbp URL: .GRACEOFSWEDEN.NO Type: HTTP < span style = "white-space: pre;"> Varighet: 2 måneder

Informasjonskapsel: fr URL: .facebook.com Type: HTTPS < span style = "white-space: pre;"> Varighet: 2 måneder

Endring av personvernreglene
GRACEOFSWEDEN.NO forbeholder seg retten til å endre denne personvernreglene. Endringer i vilkårene for policyen vil bli varslet på GRACEOFSWEDEN.NO. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelige på GRACEOFSWEDEN.NO

Kontaktinformasjon for GRACEOFSWEDEN.NO
Har du spørsmål angående GRACEOFSWEDEN.NO håndtering av dine personopplysninger eller om du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til GRACEOFSWEDEN.NO håndtering av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte GRACEOFSWEDEN.NO i henhold til informasjonen nedenfor. Du som ikke ønsker å motta utsendelser eller kommunikasjon kan når som helst logge inn på Brukerkontoen på GRACEOFSWEDEN.NO og melde deg av utsendelser eller kontakte GRACEOFSWEDEN.NO Kundeservice. Du kan også melde deg av kanalen du mottok kommunikasjonen i.

Adresse:
Kundeservice GRACEOFSWEDEN.NO / Designcompaniet AB
Lillro 111
855 91 Sundsvall

E-post: sales@gracesweden.com
Telefon: +46 (0) 70 255 21 41
Nett: strong> https://www.GRACEOFSWEDEN.NO/sv/index.php?controller=contact

***
Personvernerklæringen ble etablert av GRACEOFSWEDEN.NO / Designcompaniet AB 16. FEB 2022